تلفن تماس، رزرو، هماهنگی بازدید: 09360344672
fr    en
موزه عروسک های ملل
موزه عروسک و فرهنگ ایران
موزه اسباب بازی های ایران و جهان
جشن ها و فستیوال ها به مناسبت های ملی و بین المللی

جشن ها و فستیوال ها به مناسبت های ملی و بین المللی

موزه عروسک های ملل هر ساله ویژه برنامه هایی را به مناسبت رویدادهای ملی و بین المللی برای مخاطبان کودک و بزرگسال برگزار می کند. در این برنامه ها ابتدا یکی از کارشناسان موزه از طریق سخنرانی و نمایش اساید و تصاویر به معرفی موضوع آن برنامه می پردازد. سپس فیلم و کلیپ هایی مرتبط با موضوع برنامه برای شرکت کنندگان پخش می شود.

کارگاه های ساخت عروسک و اسباب بازی

کارگاه های ساخت عروسک و اسباب بازی

یکی از اصلی ترین فعالیت های موزه عروسک های ملل، آموزش است. این کارگاه ها در سطح کودکان و بزرگسالان برگزار می شوند. در کارگاه های آموزشی، مخاطبان ابتدا با مفاهیم فرهنگی مربوط به هر کشور آشنا می شوند و پس از آن به طور عملی با شیوه ساخت یکی از عروسک ها یا اسباب بازی های ایران و ملل آشنا می شوند ازجمله کارگاه های آموزشی موزه عروسک و فرهنگ ایران ، موزه عروسک های ملل و بخش اسباب بازی های ایران و جهان می نوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کارگاه های ساخت عروسک های فرهنگی اقوام ایران و ملل
  • کارگاه های ساخت عروسک های مرتبط با اساطیر و افسانه های ایرانی
  • کارگاه های ساخت عروسک با موضوع محیط زیست و جانوران
  • کارگاه های ساخت عروسک و آشنایی با دانش بومی ایران
  • کارگاه های ساخت اسباب بازی
شب های فرهنگی ایران و ملل

شب های فرهنگی ایران و ملل

شب قصه های ایران و ملل

شب قصه های ایران و ملل

نمایشگاه های ادواری

نمایشگاه های ادواری

موزه سیار عروسک های ایران و جهان

موزه سیار عروسک های ایران و جهان